Letecká doprava

Intranscom spol. s r.o. - letecká doprava

Na úseku letecké dopravy je činnost, která je prováděna na principu sběrné dopravy provozované v pozemní nebo vodní dopravě označována jako letecká konzolidace. Touto činností se zabývají zasílatelé, členové IATA ve spolupráci se svým zahraničním zasílatelským spojením, které představuje buď vlastní zahraniční zastoupení nebo smluvní zasílatel.Konzolida je rovněž jako sběrná doprava založena na shromažďování zboží/zásilek od různých odesílatelů ve
skladu zasílatele, který takto soustředěný náklad odesílá z letiště odesílacího na letiště určení, kde jsou opět jednotlivé zásilky dodávány jednotlivým příjemcům.Celkový rozvoj této činnosti představující výhodu jak pro přepravce, dopravce i zasílatele vedl k zavedení pravidelných konzolidovaných přeprav v celé řadě relací.Podnětem pro rozvoj konzolidace v letecké dopravě se stal tarifní systém, jmenovitě konstrukce tzv. všeobecného tarifu.V něm se stanoví sazby
dopravného, vždy pro určitý směr za 1 kg, např. pro zásilky do 45 kg.Vedle toho je stanoven tzv. minimální poplatek, který je nutné zaplatit, který představuje zpravidla hranici 5 kg, i kdyby skutečná váha zásilky byla jen 3 kg.Pro zásilky přesahující váhu 45 kg, bývají v tarifu stanoveny váhové kategorie, např. 100, 200 , 300 kg, pro které je stanoven nižší tarif.

Firma Intranscom spol. s r.o., která se m.j. zabývá přepravou těžkých a nadměrných nákladů využila v minulosti svých zkušeností v zasílatelské činnosti i v tomto druhu dopravy.V letecké nákladní dopravě se zaznamenává v posledních letech obrovský pokrok. Dnes již téměř nejsou náklady, které by nebylo možno přepravit letecky.K tomuto účelu jsou používány především kontejnery nebo ULD, do nichž jsou vkládány izolační vložky zajišťující požadovaný stupeń zchlazení, popř. zmrazení.Účinnému a hospodárnému využívání nákladového prostoru jednotlivých typů letadel významně přispělo i vypracování vzorových nákladových plánů.
Např. společnost British Airways má vypracované nákladové plány pro všechny typy běžně provozovaných liniových pasažerských letadel na všech linkách. např. Boeing 767 je schopen přepravit cca 9 tun nákladu vedle plného obsazení kapacity cestujícímu, menší Boeing 737 5 tun nákladu ve čtyřech oddílech, Boeing 777 až 14 tun nákladu o kubatuře 99,8 cbm apod. Pro přepravy nákladů o vyšších hmotnostech se dnes na přepravním trhu mohou prosadit pouze speciální velkonákladová letadla různých, především zahraničních leteckých společností. Z Prahy - letiště Václava Havla prakticky do všech "leteckých přístavů" ve světě je možno
velkokapacitními letouny jako např. Antonov, Russlan atd. přepravit, až na vyjímky, jakoukoliv velkokapacitní zásilku.Lepší možnosti v tomto směru nabízí i Wien - Schwechat, Frankfurt am Main, Stockholm /především do Asie/, ale i moskevské -Vnukovo a další.

V případech, kdy budete mít potřebu přepravit jakýkoliv větší náklad leteckou dopravou do kterékoli destinace ve světě zjistíme pro vás všechny potřebné informace pro jeho realizaci.